JSN Decor is designed by JoomlaShine.com
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com

Ravnatelj: Mario Ćosić, mr.sc.

Direktor: Vatroslav Čelar

Pedagog: Ivana Katavić

RJEšENJEM Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, br. 11/04-05-28502-6.8/14, od 18. lipnja 2014. godine, imenovan je novi saziv školskog odbora, kako slijedi:

 

 

1. Mons. Ante Meštrović-predsjednik, predstavnik Osnivača;

2. Ivana Katavić-član, predstavnik uposlenika;

3. Željan Šormaz- član, predstavnik uposlenika;

4. Dragana Muftić-član, predstavnik roditelja;

5. Sandra Bjalen-Guska-član, predstavnik Ministarstva

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com