Napomena

UDŽBENIKE MOŽETE KUPITI U KNJIŽARI WORD

ADRESA

Trg nezavisnosti 21, 71000 Sarajevo

Povijest

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
 VI.

 Povijest 6,

udžbenik povijesti za peti/šesti razred osnovne škole

 Sanja Cerovski, Nikola Lovrinović  Školska naklada, Mostar
 VII.

 Povijest 7,

udžbenik povijesti za sedmi razred osnovne škole

 Miroslav Rozić, Ante Birin, Tomislav Šarlija  ALFA, Mostar
 VIII.  Povijest 8,

udžbenik povijesti za osmi razred osnovne škole

 Stjepan Bekavac, Siniša Kljajić Miroslav Rozić  ALFA d.o.o., Mostar
 IX.  Povijest za 8.razred osnovne škole  Leonard Valenta  Bosanska riječ, Sarajevo, 2007.

Zemljopis

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
 VI.

 Gea 6,

udžbenik za šesti razred devetogodišnje škole

Milan Ilić, Danijel Orešić, Ivan Madžar  Školska naklada, Mostar
 VII.

 Gea 7,

udžbenik za sedmi razred devetogodišnje škole

Milan Ilić, Danijel Orešić, Ivan Madžar Školska naklada, Mostar
 VIII.

 Gea 8,

udžbenik za osmi razred devetogodišnje škole

Milan Ilić, Danijel Orešić, Ivan Madžar Školska naklada, Mostar
 IX.

Gea 9 ili Gea 4,

udžbenik za deveti razred devetogodišnje škole

Ivan Madžar Školska naklada, Mostar

Glazbeni odgoj

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
V.

Glazbene latice;

udžbenik glazbene kulture za 4. razred osnovne škole

Petar Kutnjak, Vesna Ćubela Školska naklada, Mostar
 VI.

Glazba i ti 1,

udžbenik glazbene kulture za peti razred.

Snježana Špehar, Alen Matušek, Vesna Ćubela Školska naklada, Mostar
 VII.

Glazba i ti 2,

udžbenik glazbene kulture za šesti razred.

Snježana Špehar, Alen Matušek, Vesna Ćubela

Školska naklada, Mostar
 VIII.

Glazba i ti 3

udžbenik glazbene kulture za sedmi razred.

Snježana Špehar, Alen Matušek, Vesna Ćubela Školska naklada, Mostar
 IX.

 Svijet glazbe 9,

udžbenik za deveti razred devetogodišnje osnovne škole.

Ante Gašpardi, Tonla Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Sanja Jozić, Biljana Glibo. Alfa, Mostar

Tehnički odgoj i informatika

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
 VI.  Moj portal 6  Mario Stančić, Branko Vejnović, Slaven Pehar  Školska naklada, Mostar
 VII. Moj portal 7  Mario Stančić,Branko Vejnović, Slaven Pehar  Školska naklada, Mostar
 VIII. Čudesni svijet tehnike 8  Bartolić, Delić, Stanojević i Pehar Školska naklada, Mostar
 IX. Čudesni svijet tehnike 9  Bartolić, Delić, Pehar i Rezić Školska naklada, Mostar

Biologija

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA I AUTORI NAKLADNIK
 VI.

Moja priroda 5
Autori: Damir Bendelja – Edina Operta – Jozo Rogošić

 

Priroda 6
Damir Bendelja, Marijana Gudić, Lydia Lugar, Edina Operta, Svjetlana Stanić-Koštroman

Školska naklada, Mostar
 VII.

Moja priroda 6,

Renata Roščak – Helena Valečić – Jozo Rogošić

 

Priroda 7

Damir Bendelja, Ines Budić, Edina Operta, Nataša Pongrac, Renata Roščak, Helena Valečić, Svjetlana Stanić-Koštroman

 Školska naklada, Mostar
 VIII.

Biologija 7,

Damir Bendelja – Đurđica Čuljak – Edina Operta – Renata Roščak – Helena Valečić

 

Biologija 8,

Damir Bendelja, Ivanka Benović, Đurđica Culjak, Edina Operta, Monika Pavić, Renata Roščak, Helena Valečić, Svjetlana Stanić-Koštroman

 Školska naklada, Mostar
 IX.

Biologija 8,
Damir Bendelja – Đurđica Čuljak – Žaklin Lukša – Renata Roščak

 

Biologija 9,

Damir Bendelja, Đurđica Culjak, Žaklin Lukša, Edina Operta, Em

 Školska naklada, Mostar

Hrvatski jezik

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
 VI.

Moja čitanka 6,  

čitanka za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

 Dubravka Težak / Patricija Marušić / Olga Lekić  Alfa, Mostar
 VII.

 Moj hrvatski 6,

jezični udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

 Milena Pranjković  Alfa, Mostar
 VIII. Moja čitanka 7, 

čitanka za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Moj hrvatski 7,

jezični udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Dubravka Težak / Patricija Marušić / Olga Lekić

 

 

 

Olga Lekić / Milena Pranjković

 Alfa, Mostar
 IX.

Moja čitanka 9,

čitanka za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Moj hrvatski 9,

jezični udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Olga Lekić / Ozrenka Fišić / Biljana Nikolić / Ankica Čato

 

 

 

Olga Lekić / Milena Pranjković / Branka Bojčetić / Ivica Vidoni

 Alfa, Mostar

Kemija

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
 VIII.

Kemija 8,

udžbenik

Draginja Mrvoš Sermek-Maja
Kovačević-Davor Barić-Nikola Čutura
 Alfa, Mostar
 IX.

Kemija 9,

udžbenik
 

Draginja Mrvoš Sermek - Nikolina
Ribarić - Vinko Oreč
 Alfa, Mostar

Njemački jezik

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
 VI.

Njemački jezik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole,

drugi strani jezik, prva godina učenja, udžbenik i radna bilježnica

Zlata Maglajlija  Bosanska riječ i Dječja knjiga, Sarajevo
 VII.

Njemački jezik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole,

drugi strani jezik, druga godina učenja, udžbenik i radna bilježnica

 Zlata Maglajlija Bosanska riječ i Dječja knjiga, Sarajevo
 VIII.

Njemački jezik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole,

drugi strani jezik, treća godina učenja, udžbenik i radna bilježnica

 Zlata Maglajlija Bosanska riječ i Dječja knjiga, Sarajevo
 IX.

Njemački jezik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole,

drugi strani jezik, četvrta godina učenja, udžbenik i radna bilježnica

 Zlata Maglajlija Bosanska riječ i Dječja knjiga, Sarajevo

Francuski jezik

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA I AUTORA NAKLADNIK
 VI.

Pixel 1,

Catherine Favret  (udžbenik i vježbanka)

 Data Status (CLE)
 VII.

Pixel 2,

Sylvie Schmitt   (udžbenik i vježbanka)

 Data Status (CLE)
 VIII.

Pixel 3,

Collete Gibe  (udžbenik i vježbanka)

 Data Status (CLE)
 IX.

Pixel 4,

Sylvie Schmitt (udžbenik i vježbanka)

 Data Status (CLE)

Engleski jezik

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA NAKLADNIK
 VI.

Challenges 1,

Michael Harris – David Mower – Asmir Mešić

(udžbenik i radna bilježnica)

Longman Pearson, Buybook, Sarajevo
 VII.

Challenges 2,

Michael Harris – David Mower – Asmir Mešić

(udžbenik i radna bilježnica)

Longman Pearson, Buybook, Sarajevo
 VIII.

Challenges 3,

Michael Harris – David Mower – Anna Sikorzynska – Asmir Mešić

(udžbenik i radna bilježnica)

Longman Pearson, Buybook, Sarajevo
 IX.

Challenges 4,

Michael Harris – David Mower – Anna Sikorzynska – Asmir Mešić

(udžbenik i radna bilježnica)

Longman Pearson, Buybook, Sarajevo

Fizika

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA I AUTORI NAKLADNIK
 VII.

Fizika za osnovnu školu - Nada Gabela, Hasnija Muratović

 

Fizika, zbirka zadataka – Nada Gabela, Hasnija Muratović

Grafex, Mostar
 VIII.

Fizika za osnovnu školu - Nada Gabela, Hasnija Muratović

 

Fizika, zbirka zadataka - Nada Gabela, Hasnija Muratović

Grafex, Mostar
 IX.

Fizika za osnovnu školu - Nada Gabela, Hasnija Muratović

 

Fizika, zbirka zadataka – Nada Gabela, Hasnija Muratović

Grafex, Mostar

Matematika

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA I AUTORI NAKLADNIK
 VI.

‘’Matematički izazovi 6’’ udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić
 ALFA d.o.o. Mostar
 VII.

 ‘’Matematički izazovi 7’’ udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić

ALFA d.o.o. Mostar
 VIII.  

‘’Matematički izazovi 8’’ udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić

ALFA d.o.o. Mostar
 IX. ‘’Matematički izazovi 9’’ udžbenik za deveti razred devetogodišnje osnovne škole

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić

ALFA d.o.o. Mostar

Katolički vjeronauk

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA I AUTORI NAKLADNIK
 VI. Ja sam put, udžbenik
Ružica Razum i autorski tim
Kršćanska sadašnjost, Zagreb -Sarajevo
 VII. Pozvani na slobodu ,udžbenik
Ružica Razum i autorski tim
Kršćanska sadašnjost, Zagreb -Sarajevo
 VIII.

Zajedno u ljubavi, udžbenik

Josip Pereš i autorski tim

Kršćanska sadašnjost, Zagreb -Sarajevo
 IX.

S Kristom u život, udžbenik

Josip Pereš i autorski tim

Kršćanska sadašnjost, Zagreb -Sarajevo

Pravoslavni vjeronauk

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA I AUTORI NAKLADNIK
 VI. Pravoslavna vjeronauka za VI razred
Igor Mijatović
Katihetski odbor SPC Banja Luka
 VII.

Pravoslavna vjeronauka za VII razred

Dragan Đurić

Katihetski odbor SPC Banja Luka
 VIII.

Pravoslavna vjeronauka za VIII razred,

Miroslav Todorović

Katihetski odbor SPC Banja Luka
 IX.

Pravoslavna vjeronauka za IX razred,

Slobodan Vrhovac

Katihetski odbor SPC Banja Luka

Islamski vjeronauk

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA I AUTORI NAKLADNIK
 VI. Vjeronauka za 6. razred osnovne škole
Autori: E. Grabus, M. Bašić
El-Kalem, Sarajevo
 VII.

Vjeronauka za 7. razred osnovne škole

Autori: Š. Sulejmanović, S. Husić

El-Kalem, Sarajevo
 VIII.

Vjeronauka za 8. razred osnovne škole

Autori: E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purković,
M. Zukić

El-Kalem, Sarajevo
 IX.

Vjeronauka za 9. razred osnovne škole

Autori: E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purković,
M. Zukić

El-Kalem, Sarajevo

Likovni odgoj

RAZRED NAZIV UDŽBENIKA I AUTORI NAKLADNIK
V.

Likovni mozaik,

udžbenik likovne kulture za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Autori: Diana Foro - Kristina Soldo

 

Moja velika ideja, udžbenik iz likovne kulture za 4. razred osnovne škole

Autori: Renata Harapin Mehkek - Gordana Ivančić

Ivana Devernay Cimić
Alfa, Mostar
Znanje, Mostar
 VI. Likovni sat 6,

udžbenik likovne kulture za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Autori: Dražen Jerabek - Gordana Jerabek, Blanka Petrinec Fulir - Natalija Stipetić Ćus, Kristina Soldo

 

Učimo gledati 5, udžbenik iz likovne kulture za 5. razred osnovne škole

Autori: Miroslav Huzjak - Saša Živković

 

Likovna kultura 5, udžbenik iz likovne kulture za V. razred osnovne škole

Autori: Ivana Devernay Cimić - Gordana Košćec, Violeta Cigić

 

Likovni sat 5, udžbenik iz likovne kulture za 5.razred osnovne škole

Autori: Likovni sat 5, udžbenik iz likovne kulture za 5.razred osnovne škole
Alfa, Mostar

 

 

 

Školska naklada, Mostar
Znanje, Mostar
Alfa, Zagreb
 VII.  Likovni sat 7,

udžbenik likovne kulture za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Autori: Dražen Jerabek - Gordana Jerabek, Blanka Petrinec Fulir - Natalija Stipetić Ćus, Kristina Soldo

 

Učimo gledati 6, udžbenik iz likovne kulture za 6. razred osnovne škole

Autori: Miroslav Huzjak - Saša Živković

 

Likovna kultura 6, udžbenik iz likovne kulture za VI. razred osnovne škole

Autori: Ivana Devernay Cimić - Gordana Košćec, Violeta Cigić

 

Likovni sat 6, udžbenik iz likovne kulture za 6. razred osnovne škole

Autori:Dražen Jerabek - Gordana Jerabek, Blanka Petrinec Fulir - Natalija Stipetić ĆuS

Alfa, Zagreb

 

 

 

Školska naklada, Mostar

 

 

Znanje, Mostar

Alfa, Zagreb
 VIII. Likovni sat 8,

udžbenik likovne kulture za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Autori: Dražen Jerabek - Gordana Jerabek, Blanka Petrinec Fulir - Natalija Stipetić Ćus, Kristina Soldo

 

Učimo gledati 7, udžbenik iz likovne kulture za 7. razred osnovne škole

Autori: Miroslav Huzjak - Saša Živković

 

Likovna kultura 7, udžbenik iz likovne kulture za VII. razred osnovne škole

Autori: Ivana Devernay Cimić - Gordana Košćec, Violeta Cigić - Ida Mati

 

Likovni sat 7, udžbenik iz likovne kulture za 7. razred osnovne škole

Autori:Dražen Jerabek - Gordana Jerabek, Blanka Petrinec Fulir - Natalija Stipetić Ćus

Alfa, Zagreb

 

 

 

Školska naklada, Mostar

 

 

Znanje, Mostar

 

 

Alfa, Zagreb

 
 IX.  Likovni sat 9,

udžbenik likovne kulture za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Autori: Dražen Jerabek - Gordana Jerabek. Blanka Petrinec Fulir - Natalija Stipetić Ćus, Kristina Soldo

 

Učimo gledati 8, udžbenik iz likovne kulture za 8. razred osnovne škole

Autori: Miroslav Huzjak - Saša Živković

 

Likovna kultura 8, udžbenik iz likovne kulture za VIII. razred osnovne škole

Autori: Ivana Devernay Cimić - Gordana Košćec, Violeta Cigić - Ida Mati

 

Likovni sat 8, udžbenik iz likovne kulture za 8. razred osnovne škole

Autori:Dražen Jerabek - Gordana Jerabek, Blanka Petrinec Fulir - Natalija Stipetić Ćus
Alfa, Zagreb

 

 

 

Školska naklada, Mostar

 

 

Znanje, Mostar

 

 

Alfa, Zagreb

 

Osnovna škola
kutak za učenike
slika 04 1

Raspored sati
pogledaj

 

Popis udžbenika
pogledaj

 

Kalendar pismenih
provjera znanja

pogledaj

 

Raspored zvona
pogledaj

 

Školske novine
pogledaj

 

Eksterna matura
pogledaj

 

Kontakt

Matična škola
 • Mehmed paše Sokolovića 11
  71 000 Sarajevo, BiH
 • +387 33 225 775
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Područna škola
 • Vitomira Lukića 1
  71 000 Sarajevo, BiH
 • +387 33 760 905
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ksc

© 2008-2022 KŠC "Sv. Josip" Sarajevo. Sva prava pridržana.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com